BO SLÆGTEN

Den fynske Boslægt, også kaldet Boerne, nedstammer fra Peder Hansen Bomand, som omkring 1540 var Slotsfoged på Hagenskov slot i Baag herred på Fyn.
Lensmanden hed dengang Reinholdt von Heydersdorf. Efter dennes død i 1544 giftede enken sig med Jens Nielsen Rotfeldt, som derved overtog godset. Om den nye Lensmand foretrak en af sine egne folk som Slotsfoged eller Peder Hansen Bomand selv ønskede at fratræde vides ikke. Men vi ved at Peder Hansen Bomand i 1546 fik en del af godsets jord på den nordlige side af øen  Helnæs i fæste. Han fik Søndag d. 20 Juni 1546 Kong Christian III bekræftelse af fæstemålet. Han blev samtidig ansat som Hagenskovs foged over Helnæs og som tilsynsførende over skovene på Helnæs.

Peder Hansen Bomand byggede en gård på Helnæs, som han kaldte Langørsbo, senere har den ændret navn til Bogaarden.
Fra denne gård spredte Boerne sig, ikke blot til andre gårde på Helnæs, men også til sognet Dreslette nord for Helnæs. Derfra i første omgang videre til nabosogne som Haarby, Flemløse og Sønderby.

Lars Erik Storm skrev i 1987 en kort artikel om Peder Hansen Bomand og hans samtid. Artiklen,  Boernes Stamfader, kan hentes her i ZIP/PDF format.

Boernes historie er beskrevet af Lars Boe Thomsen, der blev født 18.07.1899 som søn af smedemester Thomsen og Marie Larsen, Egerup smedje, Gamtofte sogn. Marie Larsen var født på Helnæs som datter af gårdejer Lars Andersen Bo. Lars Boe begyndte at indsamle oplysninger om slægten i 1945. Det lykkedes ham at føre sin moders slægt tilbage til Peder Hansen Bomand. Efter 15 års arbejde var han nået så langt i sin slægtsforskning, at han kunne udgive sit arbejde som en bog.  Lars Boe Thomsen døde 7.12.1973

Lars Boe Thomsen's bog  "Boernes Historie og Slægtstavler 1546-1960"  udkom i 1960, trykt i Alf Boes bogtrykkeri i Glamsbjerg. Bogen er på 512 sider og indeholder dels et afsnit om Boernes Historie og dels en slægtsbeskrivelse over efterkommere efter Peder Bomand.
Uddrag af afsnittet om  Boernes Historie  kan hentes herfra i ZIP/PDF format (34 sider).
Slægtsbeskrivelsen er et imponerende arbejde, som beskriver ca. 7000 efterkommere efter Peder Hansen Bomand. I et sådant værk er det uundgåeligt at der indsniger sig enkelte fejl. For dem, som er de heldige ejere af bogen, kan der her hentes en lille oversigt,  BobogsRettelser,  over nogle af de slægtsmæssige fejltagelser.
Lars Boe Thomsen har også skrevet en historisk roman om den fynske Boslægts stamfader, som kan hentes her:  Slotsfogeden.

I de senere år er beskrivelsen af Boernes slægt fortsat, så den nu dækker mere end 30.000 personer. Dette skyldes et stort arbejde, som er udført af slægtsforskeren Finn Hannesborg Andersen, som har fortsat faderen Kai Andersen's slægtsarbejde. Deres arbejde er gjort tilgængelig som en såkaldt Gedcom fil, som beskriver Boslægten, sådan som den er kendt i dag. Gedcom filen om
             Boslægten 
kan hentes herfra som en selvkørende fil, der hedder Boerne.exe (38.050 personer, 2,1 MB).

 

Top af siden